Avlösarservice

Vi ger dig det stöd i vardagen som du behöver för att kunna leva i en vardag som är utvecklande för dig. Med denna insats får anhöriga avlastning för att kunna uträtta ärenden och aktiviteter utanför hemmet. Det är en insats som ni kan välja att ha vid enstaka tillfällen eller regelbundet. Avlösarservice ges med stöd av både LSS och SoL. Vi är tillgängliga under dygnets alla timmar och årets alla dagar. 

Hur går det till?

Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med er i hemmet. Finns barn med i bilden så uppmärksammar vi det extra noga i samband med insatsen.  Vi begär alltid ett utdrag från belastningsregistret innan vi anställer ny personal som eventuellt ska jobba med er. När vi fått in en ansökan om avlösarservice kan insatsen erbjudas efter tre (3) veckor. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Homsan Avlösarservice är du välkommen att kontakta:

Bernadette Tantine Masimango

Biträdande Verksamhetschef Stöd i Livet

stodilivet@homsan.se

072-2116033