Vi är

Verksamhet med hjärta

Homsan är ett familjeägt företag som genomsyras av personligt engagemang. Med individens behov och önskningar som grund driver vi daglig verksamhet för personer som omfattas av LSS. Vi erbjuder även anpassade lösningar för boendestöd, ledsagning och avlösarservice. 

Vi finns för att

Erbjuda ett personligare alternativ

Homsan formas av oss alla tillsammans. Vi har ett brett utbud av aktiviteter som skapats av de intressen, kunskaper och önskemål som finns bland oss inom företaget. Här får du vara med och påverka. 

Vi vill vara

En familjär plats i vardagen

Vi jobbar med hjärta och personligt engagemang för att du ska få ett tryggt sammanhang i din vardag. Vi vill skapa ett utrymme där du får utvecklas på just ditt sätt.