Verksamhet
med hjärta

Välkommen till Homsan – ett familjeägt företag som sedan 2010 erbjudit ett personligare alternativ och en familjär plats i vardagen

Välkommen till Homsan – ett familjeägt företag som sedan 2010 erbjudit ett personligare alternativ och en familjär plats i vardagen

Vi har många olika dagliga verksamheter du kan välja mellan, så att du kan hitta något som du vill arbeta med.

Vi har många olika dagliga verksamheter du kan välja mellan, så att du kan hitta något som du vill arbeta med.

Verksamhet
med hjärta

Vi erbjuder ett personligare alternativ

Välkommen till Homsan – ett familjeägt företag som sedan 2010 erbjudit ett personligare alternativ. Med individens behov och önskningar som grund driver vi daglig verksamhet, boendestöd, ledsagning och avlösarservice för personer som omfattas av LSS och SoL.

Vi har många olika dagliga verksamheter du kan välja mellan, så att du kan hitta något som du vill arbeta med.

Vi erbjuder flera olika tjänster för att hjälpa dig i vardagen, så att du kan leva med en större självständighet.

Verksamhet med hjärta

Du har kanske lagt märke till Homsanhuset? Huset med hjärtat i? Hjärtat står för bemötande, engagemang och kunskap. Huset för stabilitet och trygghet. Det är utifrån dessa ledord som vi driver vår verksamhet.

Vi driver en verksamhet med hjärta!

Verksamhet med hjärta

Du har kanske lagt märke till Homsanhuset? Huset med hjärtat i? Hjärtat står för bemötande, engagemang och kunskap. Huset för stabilitet och trygghet. Det är utifrån dessa ledord som vi driver vår verksamhet.

Vi driver en verksamhet med hjärta!

Aktuellt