Verksamhet
med hjärta

Vi erbjuder ett personligare alternativ

Välkommen till Homsan – ett familjeägt företag som sedan 2010 erbjudit ett personligare alternativ. Med dina behov och önskningar som grund driver vi daglig verksamhet, boendestöd, ledsagning och avlösarservice för personer som omfattas av LSS och SoL.

Homsan Daglig verksamhet

Daglig verksamhet

Vi har många olika dagliga verksamheter du kan välja mellan, så att du kan hitta något som du vill arbeta med.

Homsan Stöd i Livet

Stöd i livet

Vi erbjuder flera olika tjänster för att hjälpa dig i vardagen, så att du kan leva med en större självständighet.

Vi har många olika dagliga verksamheter du kan välja mellan, så att du kan hitta något som du vill arbeta med.

Vi erbjuder flera olika tjänster för att hjälpa dig i vardagen, så att du kan leva med en större självständighet.

Filmer från våra dagliga verksamheter

Filmer från våra dagliga verksamheter

Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp
Spela videoklipp

Följ oss på sociala medier!