Gemensamt för Homsans alla dagliga verksamheter

Homsan har ett brett spann av dagliga verksamheter som erbjuder många olika typer av aktiviteter. Men i alla verksamheter utgår vi från en gemensam värdegrund och syn på hur vi gör saker och ting.

Inflytande

Vi jobbar med delaktighet som ett led för ökat inflytande. Vi håller kontinuerlig dialog mellan personal och deltagare för att skapa en vardag som fungerar bra och är utvecklande för den enskilde. Varje verksamhet genomför även planerings-, och demokratimöten där alla får vara med och tycka till om hur verksamheten ska se ut och vad de vill göra. Det leder ofta till arbeten med spännande teman, studiebesök och utställningar.

Individuell anpassning

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde som kommer till oss och anpassar oss därefter. Vi erbjuder alla ett individuellt arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar.

Genomförande

Vi lägger stort fokus på att alla i verksamheten ska delta i att planera arbetsuppgifter, hur de ska göras och sedan slutföra dem. Från ax till limpa helt enkelt!

Personal

All vår personal har omfattande erfarenhet och relevant utbildning för de arbetsområden vi arbetar inom. Exempelvis; hantverks-, drama-, och musikpedagoger, djurvårdare, socionomer och arbetsterapeuter. Det är en härlig blandning av kompetenser och personligheter som gör jobbet här så lärorikt och roligt för oss alla.

Friskvård

Vi ser hälsa som en viktig del i vardagen och har en egen hälsoprofil som genomsyrar hela Homsan. Varje verksamhet har friskvård på schemat och aktiviteterna skiljer sig lite åt då alla får vara med och bestämma vad de själva tycker är roligt att göra. Men några exempel är; yoga, bad, qigong, zumba, fiske och promenad.

Praktik

Vi tycker att det är jätteroligt när man vill komma hit för att utvecklas och lära sig med oss. Vi tar emot praktikanter i alla våra dagliga verksamheter. Vill du söka praktik är du välkommen att kontakta våra arbetskonsulenter.

Vi jobbar med delaktighet som ett led för ökat inflytande. Vi håller kontinuerlig dialog mellan personal och deltagare för att skapa en vardag som fungerar bra och är utvecklande för den enskilde. Varje verksamhet genomför även planerings-, och demokratimöten där alla får vara med och tycka till om hur verksamheten ska se ut och vad de vill göra. Det leder ofta till arbeten med spännande teman, studiebesök och utställningar. ​

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde som kommer till oss och anpassar oss därefter. Vi erbjuder alla ett individuellt arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. ​

Vi lägger stort fokus på att alla i verksamheten ska delta i att planera arbetsuppgifter, hur de ska göras och sedan slutföra dem. Från ax till limpa helt enkelt!​

All vår personal har omfattande erfarenhet och relevant utbildning för de arbetsområden vi arbetar inom. Exempelvis; hantverks-, drama-, och musikpedagoger, djurvårdare, socionomer och arbetsterapeuter. Det är en härlig blandning av kompetenser och personligheter som gör jobbet här så lärorikt och roligt för oss alla.​

Vi ser hälsa som en viktig del i vardagen och har en egen hälsoprofil som genomsyrar hela Homsan. Varje verksamhet har friskvård på schemat och aktiviteterna skiljer sig lite åt då alla får vara med och bestämma vad de själva tycker är roligt att göra. Men några exempel är; yoga, bad, qigong, zumba, fiske och promenad. ​

Vi tycker att det är jätteroligt när man vill komma hit för att utvecklas och lära sig med oss. Vi tar emot praktikanter i alla våra dagliga verksamheter. Vill du söka praktik är du välkommen att kontakta våra arbetskonsulenter. ​