Arbetsplatspraktik

Arbetsplatspraktik

På Homsan jobbar vi för att du som vill ska få göra praktik utanför den dagliga verksamheten. Arbetsplatspraktiken (APP) har som mål att föra dig närmare arbetsmarknaden för att på sikt få en anställning. För att komma ut på arbetsplatspraktik kommer du först att få arbeta tillsammans med Homsans arbetskonsulenter, det kommer att gå till ungefär så här:

Möte

Vi börjar med ett möte där vi pratar om dina intressen, förmågor och behov. Sedan pratar vi om vilken typ av arbetsplats du skulle vilja vara på.

Hitta praktikplats

Homsans arbetskonsulent hjälper dig att hitta en lämplig praktikplats.

Anpassning

Arbetstider, schema och stödbehov tas fram tillsammans med arbetsplatsen.

Kontakt

Är du intresserad av att höra mer om arbetsplatspraktik via Homsan är du välkommen att kontakta våra arbetskonsulenter:

E-post: arbetskonsulent@homsan.se

Telefon: 08- 680 77 79 / 08 588 01 715