Ledsagning

Homsan Ledsagning vänder sig till dig med en funktionsnedsättning som behöver stöd av en ledsagare i fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är till för att du ska få möjlighet till ett aktivt liv och kunna delta i fritidsaktiviteter. För att kunna möta dina behov på bästa sätt matchar vi din ledsagare med dina önskemål. Det är en insats som ni kan välja att ha vid enstaka tillfällen eller regelbundet. 

Hur går det till?

Du kan få ledsagning så många dagar som du behöver i veckan. Vi lyssnar på dina önskemål och behov och försöker alltid para ihop så att du får en ledsagare som är ungefär lika gammal som du. 

Samarbetet mellan dig och din ledsagare följs upp kontinuerligt i en genomförandeplan som vi skapar tillsammans. 

Behövs det har vi flera personal som kan prata och förstå flera olika språk. 

Ledsagning

Vi ger dig det stöd i vardagen som du behöver för att kunna leva i en vardag som är utvecklande för dig. Med denna insats får anhöriga avlastning för att kunna uträtta ärenden och aktiviteter utanför hemmet. Det är en insats som ni kan välja att ha vid enstaka tillfällen eller regelbundet. 

Hur går det till?

Du kan få ledsagning så många dagar som du behöver i veckan. Vi lyssnar på dina önskemål och behov och försöker alltid para ihop så att du får en ledsagare som är ungefär lika gammal som du. 

Samarbetet mellan dig och din ledsagare följs upp kontinuerligt i en genomförandeplan som vi skapar tillsammans. 

Behövs det har vi flera personal som kan prata och förstå flera olika språk. 

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att få höra mer om ledsagning är du välkommen att kontakta verksamhetschef:

Verksamhetschef
E-post: stodilivet@homsan.se
Telefon: 0722229951