Ledsagning

Homsan Ledsagning är till för att du ska få möjlighet till ett aktivt liv och kunna delta i fritidsaktiviteter. För att kunna möta dina behov på bästa sätt matchar vi din ledsagare med dina önskemål. Det är en insats som ni kan välja att ha vid enstaka tillfällen eller regelbundet. 

Dina önskemål i fokus

Vi lyssnar på dina önskemål och behov och försöker alltid para ihop så att du får en ledsagare som är ungefär lika gammal som du. Samarbetet mellan dig och din ledsagare följs upp kontinuerligt i en genomförandeplan som vi skapar tillsammans. Behövs det har vi flera personal som kan prata och förstå flera olika språk. 

Vem kan söka ledsaging?

Homsan Ledsagning vänder sig till dig med en funktionsnedsättning som behöver stöd av en ledsagare i fritidsaktiviteter utanför hemmet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Homsan Ledsagning är du välkommen att kontakta:

Sara Zaki

Sara Zaki

Verksamhetschef Stöd i Livet 

stodilivet@homsan.se

072 – 222 99 51