Boendestöd

Homsan boendestöd ger dig praktiskt stöd, motivation och pedagogisk vägledning för att du ska kunna leva ett fungerande vardagsliv. Genom aktiva insatser och stöd i det egna hemmet stödjer vi dig med vardagssysslor som exempelvis betala räkningar, göra inköp eller laga mat. Vi ger även stöd utanför hemmet som exempelvis i kontakt med myndigheter, i kontakt med sjukvården samt i sociala sammanhang på fritiden.

Delaktighet & inflytande

Du som kund har alltid inflytande över din insats. För oss är det viktigt att du är med och planerar hur du och din boendestödjare ska arbeta tillsammans. Vi anpassar vårt arbete efter dina förutsättningar och behov för att du ska få möjlighet till en ökad självständighet och ett fungerande vardagsliv. 

Homsans boendestödjare

Vi på Homsan har relevant utbildning och erfarenhet. Vi har goda kunskaper inom psykiska funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska diagnoser som exempelvis ADHD, ADD, Aspergers syndrom, autism och Tourettes syndrom.

Målgrupp

Homsan Boendestöd vänder sig till dig som har en psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa.

Om du vill välja Homsan Boendestöd som din utförare behöver du bo i stadsdel Hägersten-Älvsjö, Skärholmen eller Södermalm. 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Homsan Boendestöd är du välkommen att kontakta:

Bernadette Tantine Masimango

Biträdande Verksamhetschef Stöd i Livet

stodilivet@homsan.se

072-2116033