Media

Homsan Media

I verksamheten Media arbetar du i en kontorsmiljö med fokus på områdena: Leva, Lära och Jobba. Media passar dig som är intresserad av samhälle och kultur eller som vill förberedas inför att komma ut på den öppna arbetsmarknaden.

Temaarbete och eget projekt

Här kan du arbeta med ett eget tema eller projekt som intresserar dig. Det kan till exempel vara klimat, spelutveckling och fotografi eller eget skrivande. Under temaarbetet får du söka information, skriva och berätta om ditt tema. Du får öva på att planera, genomföra och att slutföra ditt arbete.

Homsan Media
Homsan Media

Matlagning och ekonomi

På Media har vi två matlag som turas om att laga mat på fredagar. Matlaget får välja maträtt, leta recept, skriva inköpslista, handla och laga maten. Vi övar på att handla ekonomiskt genom att jämföra priser och handla med en budget.

Kultur och samhälle

Vi lär oss mer om kultur och historia genom att åka på utflykter och studiebesök till olika museer och intressanta platser. Vi har också samtal om lättlästa nyheter, högläsning ur böcker och ser på film och dokumentärer tillsammans. 

Hälsa

På Media fokuserar vi också på rörelse, kost och hälsa. Vi har tillgång till Homsans egna gym där vi styrketränar och spelar pingis. Vi har också yoga en gång i veckan och dagliga promenader tillsammans. 

Homsan Media gym
Homsan Media gym

Samarbete och delaktighet

Att få vara med och ta ansvar och bestämma är viktigt på en arbetsplats, därför arbetar vi mycket med delaktighet. Media har en tydlig veckostruktur och alla är delaktiga i veckans planering. Vi övar på att samarbeta och delar på ansvar. 

Deltagare beskriver hur det är att arbeta på Media:

"Jag får skriva egna texter ibland, när jag skriver mina berättelser. Och så gör vi roliga aktiviteter och utflykter. Och så tycker jag att det är bra att det finns personal som bryr sig och hittar på roliga saker. Det händer ofta roliga aktiviteter och saker på Homsan."
"Att komma hit och få något att göra, istället för att sitta hemma bara."

Verksamhetschef

Johanna van den Bussche
076 – 677 53 66

Adress

Elsa Brändströms Gata 54
129 52 Hägersten

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Media

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

0722229910

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

0702503445