Aston

AST-verksamhet

Här utforskar vi nya situationer i vardagen som knyter an till det som är välkänt. Aston vänder sig främst till dig som har behov av rutiner och en trygg arbetsmiljö. På våra tre AST-verksamheter arbetar vi utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik. 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Vi arbetar fokuserat med olika typer av kommunikationsverktyg för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året. På Aston använder vi oss av grafisk AKK som foton, bilder, symboler eller text för att underlätta kommunikationen. Vi arbetar även med bildkommunikationsmetoden PECS (picture exchange communication system) för att utveckla förmågan att uttrycka sig, men också för att förbättra det sociala samspelet. Tillsammans arbetar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga. 

Individuellt arbetsschema

Vi erbjuder alla ett individuellt arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde som kommer till oss och anpassar oss därefter. Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp.

 

Homsan ASTon daglig verksamhet
Homsan ASTon
Homsan ASTon
Homsan ASTon daglig verksamhet

Verksamhetschef Aston

Anna Walleiro
070 – 281 84 21

Adress

Sorögatan 15
164 41 Kista

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Aston

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

ann-sofie.lonsted@homsan.se

0722229910

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

peter.sahlin@homsan.se

0702503445