Aston

Homsan Aston

Aston vänder sig till dig som har behov av rutiner och tydlighet. Vi arbetar med olika estetiska uttrycksformer som att spela instrument, måla och sjunga och med sinnesstimulering. Varje dag tar vi en promenad och har gemensam dans- och rörelseträning.

Aston har två grupper, en för dig som behöver mer fysisk stimulans och en grupp som är lite lugnare.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Vi arbetar fokuserat med olika typer av kommunikationsverktyg för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året. På Aston använder vi oss av grafisk AKK som foton, bilder, symboler eller text för att underlätta kommunikationen. Tillsammans arbetar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga. 

Individuellt arbetsschema

Vi erbjuder dig ett individuellt arbetsschema som baseras på dina styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att du ska kunna utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och drömmar. Vi lägger fokus på att lära känna dig som kommer till oss och anpassar oss därefter. 

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik.

Homsan ASTon daglig verksamhet
Homsan ASTon
Homsan ASTon
Homsan ASTon daglig verksamhet

Verksamhetschef

Anna Walleiro
070 – 281 84 21

Adress

Sorögatan 15
164 41 Kista

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Aston

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

0702503445

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

0722229910