ASTa

AST-verksamhet

Här arbetar vi för din individuella utveckling genom att skapa struktur och rutiner i en lugn, förutsägbar och positiv miljö. Med en trygg struktur som grund sätter vi upp individuella mål utefter dina styrkor och behov. Tillsammans jobbar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga.

ASTa Homsan
ASTa Homsan

ASTa vänder sig främst till dig som har ett behov av kommunikationsstöd och rutiner i din vardag. Vi jobbar med olika typer av kommunikationsverktyg och aktiviteter för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde och erbjuder alla ett individuellt arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

ASTa Homsan
ASTa Homsan

Vi anpassar såklart även kommunikationssätt för den som önskar det; med AKK,PECS, tecken, med mera.

Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp, det får du välja helt själv. Det beror på vad du behöver. 

AST-verksamhet

Här arbetar vi för din individuella utveckling genom att skapa struktur och rutiner i en lugn, förutsägbar och positiv miljö. Med en trygg struktur som grund sätter vi upp individuella mål utefter dina styrkor och behov. Tillsammans jobbar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga.

ASTa Homsan

ASTa vänder sig främst till dig som har ett behov av kommunikationsstöd och rutiner i din vardag. Vi jobbar med olika typer av kommunikationsverktyg och aktiviteter för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året.

ASTa Homsan

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde och erbjuder alla ett individuellt arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och önskemål.

ASTa Homsan

Vi anpassar såklart även kommunikationssätt för den som önskar det; med AKK, PECS, tecken, med mera.

Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp, det får du välja helt själv. Det beror på vad du behöver. 

Hör av dig till någon av våra arbetskonsulenter om du skulle vilja börja på ASTa!

Adress: Skolvägen 4121 32 Enskededalen

Målgrupp: Homsans AST-verksamheter vänder sig till dig inom autismspektrum som är i behov av tydlighet, struktur och rutiner i en lugn, förutsägbar och positiv miljö. 

Ann-sofie bild

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsultent

0722229910

Ann-sofie bild (1)

Peter Sahlin

Arbetskonsultent

0702503445

Hör av dig till någon av våra arbetskonsulenter om du skulle vilja börja på ASTa!

Adress: Skolvägen 4121 32 Enskededalen

Målgrupp: Homsans AST-verksamheter vänder sig till dig inom autismspektrum som är i behov av tydlighet, struktur och rutiner i en lugn, förutsägbar och positiv miljö.  

Ann-sofie bild

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsultent

0722229910

Ann-sofie bild (1)

Peter Sahlin

Arbetskonsultent

0702503445

Information om verksamheten:

Adress: Skolvägen 4121 32 Enskededalen

Målgrupp: Homsans AST-verksamheter vänder sig till dig inom autismspektrum som är i behov av tydlighet, struktur och rutiner i en lugn, förutsägbar och positiv miljö. 

Hör av dig till någon av våra arbetskonsulenter om du skulle vilja börja på ASTa!

Ann-sofie bild

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsultent

0722229910

Ann-sofie bild (1)

Peter Sahlin

Arbetskonsultent

0702503445

Andra verksamheter som du kanske också är intresserad av: