Asta

Homsan Asta

Asta vänder sig till dig med behov av tydlighet och struktur i din vardag. Här får du arbeta med ADL-träning och olika skapande uttrycksformer som att sjunga, dansa och måla. Varje dag har vi aktiviteter utomhus samt gemensam dans- och rörelseträning.

I våra lokaler har vi till exempel en ateljé, ett stort rörelserum, sinnesrum och tvättstuga. Vi har även en egen buss som används för utflykter.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Vi arbetar fokuserat med olika typer av kommunikationsverktyg för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året. Vi använder oss av grafisk AKK som foton, bilder, symboler eller text för att underlätta kommunikationen. Tillsammans arbetar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga. 

Individuellt arbetsschema

Vi erbjuder dig ett individuellt arbetsschema som baseras på dina styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att du ska kunna utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och drömmar. Vi lägger fokus på att lära känna dig som kommer till oss och anpassar oss därefter. Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp.

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik.

Homsan ASTur
Homsan ASTur

Verksamhetschef

Sara Zaki
072 – 222 99 51

Adress

Skolvägen 4
121 32 Enskededalen

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Asta

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

0702503445

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

0722229910