Asta

AST-verksamhet

Asta vänder sig främst till dig som har ett stort behov av struktur och rutiner i din vardag. Här arbetar vi tillsammans för din individuella utveckling genom att skapa en miljö präglad av struktur, lugn och positiva förväntningar. På våra tre AST-verksamheter arbetar vi utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Vi arbetar fokuserat med olika typer av kommunikationsverktyg för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året. På Asta använder vi oss av grafisk AKK som foton, bilder, symboler eller text för att underlätta kommunikationen. Vi arbetar även med bildkommunikationsmetoden PECS (picture exchange communication system) för att utveckla förmågan att uttrycka sig, men också för att förbättra det sociala samspelet. Tillsammans arbetar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga. 

Individuellt arbetsschema

Vi erbjuder alla ett individuellt arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde som kommer till oss och anpassar oss därefter. Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp.

 

Homsan ASTur
Homsan ASTur

Verksamhetschef Asta

Sara Zaki
072 – 222 99 48 

Adress

Skolvägen 4
121 32 Enskededalen

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Asta

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

ann-sofie.lonsted@homsan.se

0722229910

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

peter.sahlin@homsan.se

0702503445