Astur

AST-verksamhet

Astur vänder sig främst till dig som har ett stort behov av struktur och rutiner i din vardag. Här arbetar vi tillsammans för din individuella utveckling genom att skapa en miljö präglad av struktur, lugn och positiva förväntningar. På våra tre AST-verksamheter arbetar vi utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik. 

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Vi arbetar fokuserat med olika typer av kommunikationsverktyg för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året. På Astur använder vi oss av grafisk AKK som foton, bilder, symboler eller text för att underlätta kommunikationen. Vi arbetar även med bildkommunikationsmetoden PECS (picture exchange communication system) för att utveckla förmågan att uttrycka sig, men också för att förbättra det sociala samspelet. Tillsammans arbetar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga. 

Individuellt arbetsschema

Vi erbjuder alla ett individuellt arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde som kommer till oss och anpassar oss därefter. Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp. 

Kreativ och lugn arbetsmiljö

På Astur arbetar vi med ett flertal uttrycksformer som bland annat musik, skapande, sinnesstimulering och träning. Inomhusmiljön är pedagogiskt genomtänkt för målgruppen. Den erbjuder många olika aktivitetsrum. 

Homsan ASTur
Homsan ASTur

Målgrupp

Astur vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

Adress

Vårholmsbackarna 106
127 44 Skärholmen 

Kontakta oss om du vill börja på Astur

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsultent

ann-sofie.lonsted@homsan.se

0722229910

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsultent

peter.sahlin@homsan.se

0702503445