Astur

Homsan Astur

Astur är en liten daglig verksamhet som vänder sig till dig med behov av tydlighet och struktur i din vardag. Du utvecklas utifrån dina egna förutsättningar i en lugn, positiv och förutsägbar miljö. Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik.

Kreativ och lugn arbetsmiljö

På Astur kan du arbeta med olika estetiska uttrycksformer som att måla, dansa och sjunga eller sinnesstimulering. Varje dag tar vi en promenad och har gemensam dans- och rörelseträning.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK

Vi arbetar fokuserat med olika typer av kommunikationsverktyg för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året. På Astur använder vi oss av grafisk AKK som foton, bilder, symboler eller text för att underlätta kommunikationen. Tillsammans arbetar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga. 

Individuellt arbetsschema

Vi erbjuder dig ett individuellt arbetsschema som baseras på dina styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att du ska kunna utvecklas utifrån dina egna förutsättningar och drömmar. Vi lägger fokus på att lära känna dig som kommer till oss och anpassar oss därefter. Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp. 

Homsan ASTur
Homsan ASTur

Verksamhetschef

Sara Zaki
072 – 222 99 51

Adress

Vårholmsbackarna 106
127 44 Skärholmen 

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Homsan Astur

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

070 – 250 34 45

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

072 – 222 99 10