AST- Verksamhet

ASTur

Här jobbar vi tillsammans för din individuella utveckling genom att skapa en miljö präglad av struktur, lugn och positiva förväntningar

Inriktning

ASTur vänder sig främst till dig som har ett stort behov av struktur och rutiner i din vardag. Vi jobbar fokuserat med olika typer av kommunikationsverktyg och aktiviteter för att du ska få en tydlig struktur på dagen, veckan och året.

Med en trygg struktur som grund sätter vi upp individuella mål efter dina styrkor och behov. Tillsammans jobbar vi för en ökad självständighet och kommunikationsförmåga.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt med tydliggörande och strukturerad pedagogik. Vi lägger fokus på att lära känna den enskilde som kommer till oss och anpassar oss därefter.

Vi erbjuder alla ett individuellt  arbetsschema som baseras på dennes styrkor, förmågor och önskemål kring stöd. Nya arbetsuppgifter läggs alltid till successivt för att den enskilde ska kunna utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och drömmar.

Vi anpassar såklart även kommunikationssätt för den som önskar det; med AKK,PECS, tecken, med mera.

Hos oss kan du jobba individuellt eller i en mindre grupp, det får du välja helt själv. Det beror på vad du behöver.

Vi jobbar med ett flertal uttrycksformer, bl.a: 

– musik
– skapande
– träning 
– sinnesstimulering
– återhämtning

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att höra mer om verksamheten är du välkommen att kontakta våra arbetskonsulenter: 

E-post: arbetskonsulent@homsan.se
Telefon: 08- 680 77 79 / 08 588 01 715

Snabba fakta

Målgrupp: Personkrets 1.  Intellektuell funktionsnedsättning och/eller AST/Asperger syndrom. 

Antal platser: 8

Hitta hit: Vårholmsbackarna 106,
                127 44 Skärholmen 

T-bana: Skärholmen, röda linjen

Du kanske också är intresserad av

Asta

ASTa

AST-Verksamhet

Autismverksamhet

ASTon

AST-Verksamhet

Happy-dans- teater-

Happy Teater & Dans

Estetisk verksamhet