Servicegruppen

Homsan Servicegruppen

Servicegruppen är en yrkesverksamhet där du arbetar med lunchleveranser till Homsans dagliga verksamheter samt postutdelning, återvinning och andra serviceuppdrag. Här får du arbeta med kroppen och utföra praktiska uppgifter. För att utföra arbetet använder vi två minibussar. 

Utföra ärenden

Arbetet går ut på att hjälpa Homsans verksamheter med olika uppdrag. Ibland kan det även vara andra företag som behöver hjälp. Servicegruppen är delad i två delar där en del jobbar mer med miljöservice och den andra med transportservice.

Miljöservice

När du arbetar med miljöservice får du:

  • Ta hand om miljön genom att hämta och sortera återvinning och köra till återvinningscentralen
  • Utföra uppdrag åt Homsans egna verksamheter och andra företag
Homsan Servicegruppen (1)
Homsan Servicegruppen

Transportservice

Arbetsuppgifter i transportservicen är: 

  • Leverera lunch till Homsans dagliga verksamheter
  • Hämta och leverera Homsans post
  • Tvätta och vårda om Servicegruppens minibussar
Homsan Servicegruppen
Homsan Servicegruppen

Verksamhetschef Servicegruppen

Sara Zaki
072 – 222 99 51 

Adress

Stora sällskapets väg 20
127 31 Skärholmen

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Servicegruppen

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

070 – 250 34 45

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

072 – 222 99 10