Servicegruppen

Yrkesverksamhet

I Servicegruppen får du jobba med kroppen och utföra praktiska uppgifter. Här får du utföra olika uppdrag åt Homsans verksamheter med en minibuss till hjälp. 

Utföra ärenden

Arbetet går ut på att hjälpa Homsans verksamheter med olika uppdrag. Ibland kan det även vara andra företag som behöver hjälp. Servicegruppen är delad i två delar där en del jobbar mer med miljöservice och den andra med transportservice.

Miljöservice

När du arbetar med miljöservice får du:

  • Ta hand om miljön genom att hämta och sortera återvinning och köra till återvinningscentralen
  • Utföra uppdrag åt Homsans egna verksamheter och andra företag
Homsan Servicegruppen (1)
Homsan Servicegruppen

Transportservice

Arbetsuppgifter i transportservicen är: 

  • Leverera lunch till Homsans dagliga verksamheter
  • Sköta Homsans post
  • Tvätta och vårda om Servicegruppens minibussar
Homsan Servicegruppen
Homsan Servicegruppen

Målgrupp

Servicegruppen vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autismspektrumtillstånd.

Adress

Stora sällskapets väg 20
127 31 Skärholmen

Kontakta oss om du vill börja på Servicegruppen

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

ann-sofie.lonsted@homsan.se

0722229910

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

peter.sahlin@homsan.se

0702503445

Andra verksamheter som du kanske också är intresserad av: