Kulturverkstan

Homsan Kulturverkstan

På Kulturverkstan får du arbeta med olika former av skapande. Allt ifrån musik och teater till måleri, media och dans. Vi har en scen, en musikstudio, ett mediarum och en ateljé för vårt dagliga arbete. Verksamheten bygger på arbete i grupp tillsammans med andra deltagare.

Spela videoklipp

Teater & Musik

Här får du sjunga och spela instrument samt spela teater och skapa uppsättningar med dans, musik, sång och teater. Vi har även en musikstudio där vi kan göra inspelningar.

Vi har ibland föreställningar inför publik och har musikuppträdanden inför varandra varje fredag på ”Scenen är din”.

Media

I mediarummet högläser vi böcker, gör reportage, fotograferar och filmar eller skapar en tidning med innehåll som intresserar oss. 

Atelje & Skapande

I ateljén får du arbeta med flera olika material och konstformer. Du kan till exempel rita, måla, arbeta med gips eller lera eller skapa rekvisita till någon av våra uppsättningar. Vi arbetar utifrån olika teman och har konstutställningar.

Hälsa

Vi ser motion som ett viktigt inslag i vardagen och erbjuder regelbundna promenader, dans och Zumba. 

Homsan Kulturverkstan

På Kulturverkstan får du arbeta med olika former av skapande. Allt ifrån musik och teater till måleri, media och dans. Vi har en scen, en musikstudio, ett mediarum och en ateljé för vårt dagliga arbete. 

Verksamheten bygger på arbete i grupp tillsammans med andra deltagare.

Teater & Musik

Här får du sjunga och spela instrument samt spela teater och skapa uppsättningar med dans, musik, sång och teater. Vi har även en musikstudio där vi kan göra inspelningar.

Vi har ibland föreställningar inför publik och har musikuppträdanden inför varandra varje fredag på ”Scenen är din”.

Atelje & Skapande

I ateljén får du arbeta med flera olika material och konstformer. Du kan till exempel rita, måla, arbeta med gips eller lera eller skapa rekvisita till någon av våra uppsättningar. Vi arbetar utifrån olika teman och har konstutställningar.

Media

I mediarummet högläser vi böcker, gör reportage, fotograferar och filmar eller skapar en tidning med innehåll som intresserar oss. 

Hälsa

Vi ser motion som ett viktigt inslag i vardagen och erbjuder regelbundna promenader, dans och Zumba. 

Verksamhetschef

Ingrid Möllborg
072 – 222 99 19

Adress

Trekantsvägen 1
117 43 Stockholm

Målgrupp

LSS 9:10 Pk1

Kontakta oss om du vill veta mer om Kulturverkstan

Homsan Ann-Sofie

Ann-Sofie Lönsted

Arbetskonsulent

ann-sofie.lonsted@homsan.se

072 – 222 99 10

Homsan Peter

Peter Sahlin

Arbetskonsulent

peter.sahlin@homsan.se

070 – 250 34 45