Transperensredovisning 

Kontaktinformation

Org.nummer: 556787-1818  

Utdelningsadress: BOX 6025, 129 06 Hägersten Stockholms län  

Kontaktperson: Erika Björkholm, VD, 0707871845, erika.björkholm@homsan.se  

Besöksadress: Elsa Brändströms gata 54, 129 52 Hägersten  

Om Homsan

Homsan är ett familjeägt företag som genomsyras av personligt engagemang och har som syfte att erbjuda ett personligare alternativ och en familjär plats i vardagen. Med individens behov och önskningar som grund driver vi daglig verksamhet, boendestöd, ledsagning och avlösarservice för personer som omfattas av LSS. Vi har ett brett utbud av aktiviteter som skapats av de intressen, kunskaper och önskemål som finns bland oss inom företaget.

Vision

Homsan har som vision att kunna erbjuda kunder en heltäckande service inom social vård och omsorg.   

Värderingar

Våra värderingar sammanfattas väl och tydliggörs för alla i bolagets logotyp som är ett hus med hjärta med texten ”Homsan verksamhet med hjärta”   

Hjärtat står för vårt bemötande, engagemang och kunskap. Vi vill bedriva en verksamhet som är öppen, transparent och välkomnar de som vill komma till oss som deltagare, anhöriga, medarbetare eller andra. Transparensen, i det öppna huset visar på en organisation som tål insyn. När vi beskriver våra värderingar och ståndpunkter i olika frågor är det med värdegrunden och visionen som utgångspunkt. För oss innebär det att vår verksamhet behöver både mjuka och hårda faktorer och vi visar på vikten att ha en hållbar grund baserad på värderingar, etiska principer, lagar och riktlinjer. 

Manifest

Vi är Homsan. Vi jobbar med ett personligt engagemang. Vårt mål är inte att bli störst och kändast, vi jobbar helhjärtat för att bli en trygg plats i vardagen för de som går under LSS. Vi ser det som vårt uppdrag att kunna erbjuda ett personligare alternativ i ditt val av daglig verksamhet eller som allmänt stöd i vardagen (SoL). Vårt mål är nämligen att skapa ett sammanhang med de rätta förutsättningarna för du ska kunna utvecklas på ditt sätt. Med Homsan-huset som logga ämnar vi förkroppsliga det vi gör. Ett stort hjärta fyllt av engagemang, bemötande och kunskap. Omringat av stabila och trygga väggar. Vi är Homsan. Verksamhet med hjärta.  

Ledning och styrelse  

Homsan AB är ett familjeägt företag och har som syfte att erbjuda ett personligare alternativ och en familjär plats i vardagen. Homsans styrelse består av:

Anne Lagerman – Styrelseordförande

Mårten Sand – styrelseledamot

Jonas Larsson – Styrelsesuppleant

Leif Rantatalo – Revisor, Allians revision och redovisningsbyrå