Ledsagning & Avlösarservice

Vi ger dig det stöd i vardagen som du behöver för att kunna leva i en vardag som är utvecklande för dig

Ledsagning

Målet med ledsagning är att du ska kunna få stöd i dina aktiviteter utanför hemmet. Vi jobbar för att du ska kunna leva ett aktivt liv och delta i flera olika roliga aktiviteter. Kanske delta i någon lagsport, eller gå på museum? 

Du behöver inte vara en viss ålder för att få ledsagarservice. Insatsen ges nämligen med stöd av LSS och SoL. 

Hur går det till?

Du kan få ledsagning så många dagar som du behöver i veckan. Vi lyssnar på dina önskemål och behov och försöker alltid para ihop så att du får en ledsagare som är ungefär lika gammal som du. 

Samarbetet mellan dig och din ledsagare följs upp kontinuerligt i en genomförandeplan som vi skapar tillsammans. 

Behövs det har vi flera personal som kan prata och förstå flera olika språk. 

Avlösarservice

Med denna insats får anhöriga avlastning för att kunna uträtta ärenden och aktiviteter utanför hemmet. Det är en insats som ni kan välja att ha vid enstaka tillfällen eller regelbundet. 

Avlösarservice ges med stöd av både LSS och SoL. Vi är tillgängliga under dygnets alla timmar och årets alla dagar. 

Hur går det till?

Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med er i hemmet.

Finns barn med i bilden så uppmärksammar vi det extra noga i samband med insatsen. 

Vi begär alltid ett utdrag från belastningsregistret innan vi anställer ny personal som eventuellt ska jobba med er. 

När vi fått in en ansökan om avlösarservice kan insatsen erbjudas efter tre (3) veckor. 

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att få höra mer om ledsagning eller avlösarservice är du välkommen att kontakta verksamhetschef:

Sandra Carrasco
E-post: sandra.carrasco@homsan.se
Telefon: 0722229951