Boendestöd

Homsan Boendestöd vänder sig till dig som har en psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa.

Homsan boendestöd ger dig praktiskt stöd, motivation och pedagogisk vägledning för att du ska kunna leva ett fungerande vardagsliv.

Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar i det egna hemmet och stöttar dig med vardagssysslor som t.ex. att betala räkningar, göra inköp, laga mat, kontakta vård och myndigheter, planera och strukturera din vardag och sysselsättning.

Du som kund har alltid inflytande över din insats. För oss är det viktigt att du är med och planerar hur du och din boendestödjare ska arbeta tillsammans. Vi anpassar vårt arbete efter dina förutsättningar för att du ska få möjlighet till en ökad självständighet.

Boendestöd

Homsan Boendestöd vänder sig till dig som har en psykisk- eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och/eller psykisk ohälsa.

Homsan boendestöd ger dig praktiskt stöd, motivation och pedagogisk vägledning för att du ska kunna leva ett fungerande vardagsliv.

Vi arbetar tillsammans för att hitta lösningar i det egna hemmet och stöttar dig med vardagssysslor som t.ex. att betala räkningar, göra inköp, laga mat, kontakta vård och myndigheter, planera och strukturera din vardag och sysselsättning.

Du som kund har alltid inflytande över din insats. För oss är det viktigt att du är med och planerar hur du och din boendestödjare ska arbeta tillsammans. Vi anpassar vårt arbete efter dina förutsättningar för att du ska få möjlighet till en ökad självständighet.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att höra mer om Homsan Boendestöd är du välkommen att kontakta: 

Verksamhetschef Boendestöd 
E-post: stodilivet@homsan.se
Telefon: 0722229951