Boendestöd

Vi ger dig det stöd du behöver i hemmet för att du ska kunna leva i en vardag som är utvecklande för dig.  

Stöd utifrån dina behov och önskemål

Målet med Homsans boendestöd är att stötta dig så att du ska kunna leva det liv du vill.  Vi finns här för att hjälpa dig skapa ordning och struktur i hemmet. Bland annat genom att:

– betala räkningar 
– planera, handla och laga mat
– hitta en fungerande dygnsrytm

Vi ger även visst stöd utanför hemmet. Vi kan hjälpa dig med:

– kontakt med myndigheter
– kontakt med sjukvård
– sociala sammanhang på fritiden

Ökad självständighet

Du som kund har alltid inflytande över din insats. För oss är det viktigt att du är med och planerar hur du och din boendestödjare ska arbeta tillsammans. 

Vi anpassar såklart vårt arbete efter dina förutsättningar för att du ska få möjlighet till en ökad självständighet.

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att höra mer om Homsan Boendestöd är du välkommen att kontakta: 

Sandra Carrasco 
Verksamhetschef Boendestöd 
E-post: sandra.carrasco@homsan.se
Telefon: 0722229951