Stöd i livet

Så ansöker du

När du ska ansöka om stöd i form av boendestöd eller ledsagning och avlösarservice finns det tre viktiga steg. 

1

Kontakta din stadsdelsförvaltning

Kontakta din stadsdelsförvaltning, så får du kontakt med en biståndshandläggare

2

Individuell prövning

Både insatsen boendestöd samt ledsagning och avlösarservice baseras på en individuell prövning. Biståndshandläggaren som du blivit tilldelad tar beslut om insatsen utifrån dina behov 

3

Välj Homsan!

Du bestämmer själv vilket företag som ska utföra ditt boendestöd. Vill du välja Homsan kan du be din biståndshandläggare att kontakta oss. Självklart får du även höra av dig direkt till oss på Homsan också.