Stöd i Livet

Stöd i livet

Homsan erbjuder flera olika tjänster för att hjälpa dig i vardagen med olika sysslor.
Så att du kan leva med en större självständighet.

Så ansöker du

När du ska ansöka om stöd i form av boendestöd eller ledsagning och avlösarservice finns det fyra viktiga steg.

1

Kontakta din
stadsdelsförvaltning

Börja med att kontakta din stadsdelsförvaltning och ansök om boendestöd, ledsagning eller avlösarservice.

2

Individuell prövning

Både insatsen boendestöd samt ledsagning och avlösarservice baseras på en individuell prövning. Biståndshandläggaren som du blivit tilldelad tar beslut om insatsen utifrån dina behov 

3

Välj Homsan!

Du bestämmer själv vilket företag som ska utföra ditt boendestöd. Vill du välja Homsan kan du be din biståndshandläggare att kontakta oss. Självklart får du även höra av dig direkt till oss på Homsan också. 

4

Vi kontaktar dig!

Vår samordnare kontaktar dig för ett uppstartsmöte.

Välkommen till Homsan!