Hur vi jobbar

För att vara en familjär plats i din vardag

Vi öppnar vägen för utveckling.

Vårt mål är att skapa ett sammanhang där du kan utvecklas på ditt egna sätt. I din takt och utifrån dina önskemål. Det är en tanke som styr hela Homsan. Hela företaget utvecklas nämligen genom att möjliggöra för- och ta tillvara på potentialen i alla medarbetares, deltagares och kunders erfarenheter och olikheter. 

Vi jobbar med personligt engagemang och deltagande.

För att skapa ett familjärt sammanhang krävs det mer än att vara ett familjeägt företag. Det krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från alla medarbetare och chefer inom företaget. Det är något vi verkligen tror på och vi kan stolt berätta att vi alla inom Homsan känner varandra. 

Stort hjärta, stabila väggar.

Du har kanske lagt märke till Homsanhuset? Huset med hjärtat i? Det huset förkroppsligar det vi gör på Homsan. Hjärtat står för bemötande, engagemang och kunskap. Huset för stabilitet och trygghet. Vi vill bedriva en verksamhet som är öppen och transparent. Som välkomnar dig till oss. Du som deltagare, kund, anhörig, medarbetare eller annat. Välkommen!