homsan_logo_payoff_green-2.png
Hem Om oss Daglig verksamhet Sysselsättning Boendestöd Assistans Kontakt

Homsan är det familjeägda företaget där vårt personliga engagemang genomsyrar alla våra verksamheter.

Den unika bredden vi kan erbjuda i våra verksamheter bygger på delaktighet, kunskap och hög kvalitet.

Vi är verksamhet med hjärta.

Vårt kvalitetsarbete


Homsans ledarskapsidé utgår från en tro på människors vilja och förmåga att själva ta ansvar för sina arbetsuppgifter om rätt förutsättningar ges och bygger på företagets värdegrund och våra värdeord:

  • Lika värde
  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Tillgänglighet

Personligt engagemang och deltagande


För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledningsgruppens viktigaste uppgift är att utifrån värdeorden ange riktningen på verksamheten, ta tillvara potentialen i alla individers erfarenheter och olikheter, skapa förutsättningar för att medarbetarna ska kunna utföra och utvecklas i sitt arbete samt i dialog med dem definiera och följa upp målen.

Verksamhetens inriktning och ledningens roll


Ledningen tydliggör företagets fastställda mål och ramar, samt tar ansvar för att målen verkställs och följs upp i det dagliga arbetet. Genom att arbeta på sådant sätt, ger vi medarbetarna ramar för att våga pröva nya idéer för att nå mål och delmål, vilket ger en utveckling i verksamheten som styr mot ökad kundnöjdhet.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med kvalitet inom Homsan?


Hör då av dig till vår verksamhetsutvecklare Ingela Hellberg.

Telefon: 08-588 01 706

E-post: ingela.hellberg@homsan.se

Följ oss på sociala medier!

facebook-2.pnginstagram-2.jpg


Vill du arbeta hos Homsan?

Läs mer.

image3-(4).JPG


Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial om våra dagliga verksamheter.