homsan_logo_payoff_green-2.png
Hem Om oss Daglig verksamhet Sysselsättning Boendestöd Assistans Kontakt

Homsan är det familjeägda företaget där vårt personliga engagemang genomsyrar alla våra verksamheter.

Den unika bredden vi kan erbjuda i våra verksamheter bygger på delaktighet, kunskap och hög kvalitet.

Vi är verksamhet med hjärta.

Homsans hantering av personuppgifter (GDPR)


Homsan AB driver verksamhet inom social omsorg vilket innefattar daglig verksamhet, boendestöd, sysselsättning, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice på uppdrag av offentlig beställare.

För att på bästa sätt kunna utföra dessa tjänster behöver vi samla in och spara personuppgifter om våra deltagare och kunder. Detta är vi även förpliktigade till enligt gällande lagar, tillstånd och avtal. För att fullgöra våra åtaganden som arbetsgivare behöver vi dessutom behandla information rörande våra medarbetare.

Vi följer den nya dataskyddsförordningen GDPR och har klara riktlinjer för hur vi behandlar och skyddar personuppgifter och annan integritetskänslig information på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och sparar i vår organisation.

Personuppgifterna lagras endast så länge som krävs. Data som inte längre behövs raderas enligt fastställda rutiner. En del personuppgifter gallras bort i samband med att personen ifråga slutar, medan lagkrav kan innebära att annan information måste sparas ett visst antal år.

Kontaktuppgifter


Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi sparat om dig.

Kontakta då Homsans dataskyddsombud: dataskyddsombud@homsan.se

Om dina uppgifter är felaktiga kan du begära att få dem rättade. Du är också välkommen med frågor rörande Homsans integritets- och dataskydd.

Följ oss på sociala medier!

facebook-2.pnginstagram-2.jpg


Vill du arbeta hos Homsan?

Läs mer.

image3-(4).JPG


Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial om våra dagliga verksamheter.