homsan_logo_payoff_green-2.png
Hem Om oss Daglig verksamhet Boendestöd Assistans Kontakt
_85_p1100404_fixad.jpg

Homsan är ett familjeägt företag som genomsyras av  personligt engagemang. Med individens behov och önskningar som grund driver vi daglig verksamhet för de som omfattas av LSS.

Vi erbjuder även anpassade lösningar för boendestöd, personlig assistans, ledsagning och avlösarservice.

Vi är verksamhet med hjärta

Om oss

Homsan erbjuder sysselsättning till personer som, enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), har rätt till

daglig verksamhet. Till oss kommer personer med förvärvad hjärnskada, lindrig utvecklingsstörning och diagnoser inom autismspektrat.

Vi erbjuder även sysselsättning, personlig assistans, boendestöd, ledsagning och avlösarservice med stöd av SoL och /eller LSS.

Vår värdegrund


Företagets värdegrund, som genomsyrar hela verksamheten och organisationens kultur, är "alla människors lika värde".

Värdegrunden bygger på mångårig erfarenhet, kunskap och utvecklingsarbete inom befintliga verksamheter. Genom vår gemensamma värdegrund för medarbetare och deltagare visar vi att vi har samma rättigheter och att varje människa är unik och värdefull för vår organisation.

Tillsammans har vi tagit fram följande värdeord som vi alla kan stå för och arbeta efter:

Lika värde

Trygghet

Delaktighet

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vår vision


Homsan drivs av visionen att skapa verksamheter som sätter individens självbestämmande, inflytande och integritet i centrum. Lyckats har vi gjort när alla känner delaktighet, trygghet och tillfredsställelse.

Vår mission


Med vår värdegrund och vision som bas utvecklar företaget tillsammans verksamheterna efter vår mission:

homsan_logo_payoff_green-3.png

Hjärtat står för bemötande, engagemang och kunskap och huset för stabilitet och trygghet. Vi vill bedriva en verksamhet som är öppen, transparent och som välkomnar de som vill komma till oss som deltagare, anhöriga, medarbetare eller andra. Transparensen visar på en organisation som tål insyn. När vi beskriver våra värderingar och ståndpunkter i olika frågor är det med värdegrunden och visionen som utgångspunkt.


Följ oss på sociala medier!

facebook-2.pnginstagram-2.jpg


Vill du arbeta hos Homsan?

Läs mer.

image3-(4).JPG


Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial om våra dagliga verksamheter.