homsan_logo_payoff_green-2.png
Hem Om oss Daglig verksamhet Sysselsättning Boendestöd Assistans Kontakt

Homsan är det familjeägda företaget där vårt personliga engagemang genomsyrar alla våra verksamheter.

Den unika bredden vi kan erbjuda i våra verksamheter bygger på delaktighet, kunskap och hög kvalitet.

Vi är verksamhet med hjärta.

Avlösarservice

Avlösarservice är en individuellt utformad insats där Homsan erbjuder stöd och hjälp med dagliga personliga behov.

Insatsen ges i hemmet och är tillgänglig dygnets alla timmar och under årets alla dagar.

Vem kan få avlösarservice?

Avlösarservice i hemmet syftar till att anhöriga ska få avlastning för att kunna ägna tid åt egna fritidsintressen och uträtta ärenden utanför hemmet.

Avlösarservice ges med stöd av LSS och SoL.

Servicen kan ges både regelbundet och vid enstaka tillfällen.

Trygghet och kvalitet

- När Homsan fått in en ansökan om avlösarservice så kan insatsen erbjudas inom tre veckor.

- Tillsammans med kund, anhörig och/eller godman upprättas en genomförandeplan som sedan följs upp kontinuerligt.

- Finns barn med i bilden så uppmärksammas de extra noga i samband med insatsen.

- Vi begär alltid ett utdrag från belastningsregistret innan anställning av ny personal.

Hur ansöker jag om avlösarservice?


Kontaktuppgifter Homsan

Maria Doumbalakova

Bitr. verksamhetschef

Telefon: 08-588 01 709 / 076-677 67 45

E-post: maria.doumbalakova@homsan.se

Följ oss på sociala medier!

facebook-2.pnginstagram-2.jpg


Vill du arbeta hos Homsan?

Läs mer.

image3-(4).JPG


Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial om våra dagliga verksamheter.