homsan_logo_payoff_green-2.png
Hem Om oss Daglig verksamhet Sysselsättning Boendestöd Assistans Kontakt

Homsan är det familjeägda företaget där vårt personliga engagemang genomsyrar alla våra verksamheter.

Den unika bredden vi kan erbjuda i våra verksamheter bygger på delaktighet, kunskap och hög kvalitet.

Vi är verksamhet med hjärta.

Ägande & ledning


Homsan AB är ett familjeföretag som ägs och leds av de två grundarna Anne Lagerman och Mårten Sand. Ägarna har, tillsammans med övriga i ledningen, en långtgående och gedigen kompetens och erfarenhet av att bedriva verksamhet inom området.

Genom att arbeta i bolaget och aktivt delta i verksamheternas olika aktiviteter är ägarna närvarande och har ett personligt intresse i verksamheterna och dess utveckling - samtidigt som de står för företagets kontinuitet. Detta är en stor fördel då kunskapen om verksamheten och alla dess deltagare och personal finns hos ägarna och den yttersta, verkställande ledningen. Detta gör att beslutsvägarna blir korta och direkta.

VD: Anne Lagerman


Som företagets VD och verksamhetschef ansvarar Anne för kärnverksamheten, dess innehåll och inriktning, samt frågor gällande organisation, deltagare och medarbetare. Anne är socionom och har en lång och gedigen erfarenhet inom framförallt offentlig vård och omsorg.

Administrativ chef: Mårten Sand


Som Homsans administrative chef ansvarar Mårten för ekonomi, lokaler, IT, inköp och administation. Mårten är civilekonom och har lång erfarenhet inom främst ekonomi, IT och inköp från privat verksamhet.

Ledningsgruppen består av:


  • VD som leder arbetet
  • Administrativ chef
  • Verksamhetschefer inom daglig verksamhet och boendestöd
  • Arbetskonsulent
  • Verksamhetssutvecklare
  • Informatör

Ledningsgruppen, som träffas varje vecka, arbetar med såväl långsiktiga mål som delmål vilket skapar en delaktighet och ett engagemang från ledarnas sida i att leda sin organisation.

Tillbaka till Om oss

Följ oss på sociala medier!

facebook-2.pnginstagram-2.jpg


Vill du arbeta hos Homsan?

Läs mer.

image3-(4).JPG


Informationsmaterial

Här kan du ladda ned informationsmaterial om våra dagliga verksamheter.